Santa Standby Request


santa na sumbrero

Humihingi kami ng paumanhin para sa abala ng hindi paghahanap ng available na time slot. Sa panahon ng Pasko, paminsan-minsan ay nakakapagbakante si Santa ng mga karagdagang slot. Kung tutukuyin mo ang iyong ginustong oras, aabisuhan ka namin sa pamamagitan ng email kung sakaling mapaunlakan at mabuksan ni Santa ang slot na iyon.

Humiling ng time slot