Mga Personalized na Santa Video

MGA PERSONALIZADONG VIDEO PARA SA MGA PAMILYA O GRUPO

Magre-record si Santa Claus ng custom na video para sa iyo, sa iyong mga anak, pamilya, kaibigan, kamag-anak, katrabaho at higit pa. Sa loob ng 24 na oras ng pag-order, padadalhan ka ng mga Duwende ng 5-8 minutong mahiwagang pagbati mula sa Santa Clause. Magagawa mong i-download ang video at ibahagi ito sa iyong mga kaibigan at kamag-anak. Pumili ng personalized na mensahe para sa iyong pamilya o para sa isang malaking grupo.

Kasama sa Family Video

$34.95

  • 5-8 Minutong Personalized na Video
  • Sertipiko ng Listahan ng Nice ng mga Bata
  • E-Birthday Card Mula kay Santa
  • Kopya ng Video Upang I-download at Ibahagi

Hakbang 1

Hakbang 2

1. Pamilya O Grupo?

Mangyaring pumili ng isa sa mga opsyon sa ibaba

2. Piliin ang Opsyon